pengertian iman kepada rosul

Iman Kepada Rasul Allah

Seperti yang kita tahu Rukun Iman dalam agama Islam ada 6 (enam) yaitu Iman Kepada Allah, Iman Kepada Malaikat Allah, Iman Kepada Kitab Allah, Iman Kepada Para Rasul Allah, Iman Kepada Hari Akhir dan Iman Kepada Qada dan Qadar.

Seperti yang kamu lihat, iman kepada rasul allah merupakan rukun iman yang ke empat, rukun iman kepada allah merupakan salah satu bab pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau yang biasa kita sebut dengan PAI.

Rasul adalah manusia pilihan Allah SWT yang diangkat sebagai utusan dengan tujuan menyampaikan firman-firman allah kepada para umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Alllah SWT yang diberi wayu untuk dirinya sendiri tapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia.

Nah, kali ini PintarNesia akan menjelaskan tentang Iman Kepada Rasul Allah, mulai dari pengertian dan fungsi Iman Kepada Rasul Allah. Berikut ini adalah pengertian iman kepada rasul Allah, simak dengan baik!

Baca Juga: Iman Kepada Malaikat.

Pengertian Iman Kepada Rasul Allah

Iman kepada rasul allah dalam bahasa arab memiliki arti percaya. Sedangkan secara luasnya atau istilah, iman kepada rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu merupakan benar benar utusan Allah yang ditigaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat.

Ada juga sebutun Ulul Azmi, Ulul Azmi adlaah utusan Allah yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam menyampaikan risalak kepada para umatnya. Berikut ini adalah beberapa nabi yang termasuk Ulul Azmi, simak dengan baik!

 1. Nabi Imbarhim As.
 2. Nabi Musa As.
 3. Nabu Nuh As.
 4. Nabi Isa As.
 5. Nabi Muhammad Saw.

Mengimani Rasul Allah SWT adalah kewajiban bagi semua umat Islam, karena iman kepada rasul Allah merupakan salah satu rukun imany yang ke 4. Hal ini diperkuat dengan dalil Naqli pada Al-Qur’an, berikut ini adalah dalil Naqli Iman ke pada rasul allah.

Dalil Naqli Iman Kepada Rasul Allah SWT

1. Surat An-Nisaa Ayat 136

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Kitab (al-Qur’an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.” (Q.S. AN-Nisa/4:136)

2. Surat An-Anam Ayat 48

Artinya : “Dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan (melakukan) perbaikan, maka tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak merkea bersedih hati.” (QS. Al an’am 6 : 48)

Fungsi Iman Kepada Rasul Allah

Ada banyak sekali fungsi dari iman kepada rasul allah, kali ini Pintar Nesia akan memberikan beberapa fungsi dari iman kepada rasul allah. Berikut ini adalah beberapa fungsi iman kepada rasul allah, simak dengan baik!

 1. Mendapat rahmat yang sangat banyak dari Alalh SWT
 2. Lebih menghormati dan mencintai rasul atas perjuangan yang sudah dilakukan
 3. Mau mengamalkan dan menjauhi larangan apa yang disampaikan para rasul
 4. Bertambah iman kepada Allah SWT dengna mengetahui bahwa rasul Allah itu ada dan benar-benar manusia pilihan Allah SWT
 5. Bisa membedakan antara yang buruk (salah) dan yang baik (benar)
 6. Mengerti tata cara beriman, bertauhid dan beribadah yang benar
 7. Mendapatkan teladan yang sangat bauk untuk menjalani hidup
 8. Sebagai perantara mengenal Allah SWT dengan segala sifat sempurna-Nya
 9. Mempercayai tugas – tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada para umatnya
 10. dan masih banyak lagi lainnya

Baca Juga: Iman Kepada Allah.

Hikmah Diutusnya rasul Allah SWT

Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam mengimani rukun iman yang ke empat, berikut ini adalah hikma diutusnya rasul Allah SWT. simak Simak dengan baik!

 1. Sebagai suri teladan yang baik dan benar untuk manusia
 2. Menjelaskan kepada imat manusia tentang ghaib yang tidak bisa masuk pikiran dan akal
 3. Untuk menegakan hujjah atas manusia, supaya tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT
 4. Mensucikan, membersihkan dan menjauhi sesuatu yang merusak manusia
 5. Mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah selain Allah SWT

Tanda – Tanda Beriman Kepada Rasul Allah SWT

Berikut ini adalah beberapa tanda-tanda beriman kepada rasul allah, simak dengan baik!

 1. Mempercayai ajaran yang disampaikan oleh para rasul Allah SWT
 2. Mengamalkan ajaran para rasul Allah SWT dengan baik
 3. Menjadikan rasul sebagai teladan hidup, baik dari segi pribadi maupun sebagai pemimpin umat
 4. Teguh keimanananya kepada Allah SWT
 5. dan masih banyak algi lainnya

Nah, itulah iman kepada rasul Allah mulai dari pengertian, hikmah, tanda – tanda dan Fungsi iman kepada rasul Allah. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan dan keimanan kamu, dan semoga artikel ini bisa bermanfaat juga bagi Pintar Nesia sendiri. Jika pada artikel ini terdapat keslaahan mohon untuk dimaklumi.


Posted

in

by

Tags: